Suomeksi | English version
Det europeiska parlamentet kommer den 24 denna månad att rösta om programpatent. Hittils har det inte varit möjligt att få patent på program, ej heller för musik eller andra verk. Programpatent är enbart i intresset av programmerings bolagen, inte användaren. Om lagen godkänns, blir det i det närmaste omöjligt att dra tillbaka den efteråt. Nu är tiden inne att motsätta sig programpatent.

Den viktigaste fördelen med program är inte att bolagen förtjänar med dem, utan den service som kunden får genom att använda dessa. Vi drar alla nytta av de fria programmen, men troligt är, att de även kan strida emot vissa patent. Tyvärr ligger det inte i något företags intresse att försvara dessa samägda programhelheter.

Det är möjligt att man omedvetet kan bryta mot patent, ty ett patent är hemligt tilldess det har godkänts, fastän man kan framställa krav grundade på dessa även före godkännandet. Med ett patent kan man även förhindra konkurrens, genom att hota med rättshandlingar. Innehavare av patentmassor kan förhandla om ömsesidiga kontrakt genom att byta patentlicenser. Små företag och privatpersoner saknar liknande möjligheter. Detta förvrider konkurrensen. Detta kan även framkalla käromål gentemot utvecklarna i fallet Linux, vilket i sin tur kan bryta samman hela detta allmännyttiga projekt.

Programpatent utfärdade på felaktiga grunder är ett stort problem, ty dessa kan täcka otaliga oförutsedda programideer. Att söka efter godkända programpatent är praktiskt taget omöjligt, ty samma programide kan förevisas på flera olika sätt.

Om det vore omöjligt att med patent instämma till rätten, varför vill då programjättarna ha dessa? Om lagen blir godkänd kan patent innehavaren stämma nästan varenda konkurrent inför rätta. Programpatent gynnar stora programhus, men kan få många småföretag att gå i konkurs. Varför motsträvar inte EU programpatent, fastän de begränsar konkurrens, minskar på alternativ samt ökar användarens utgifter?


Troy Korjuslommi och Petri Koistinen
PLUG, Porvoo Linux User Group
http://www.plug.fi/

Detta ställningstagande är fritt för distribuering och publicering.


EU PATENT LINKAR:
Exempel på förekommande programpatent, skräckfull läsning.
FFII
http://netrik.sf.net/swpatents.html
http://wiki.ael.be/index.php/InfoStands
EFFI info on patents; Finnish coverage
EFFI öppet brev om patent
FLUG:s och FUUG:s gemensamma utlåtande om patent (på finska)
[ PLUG Suomi | PLUG Svenska | PLUG English ]