English version | på svenska
Euroopan parlamentti äänestää 24. päivä ohjelmistopatenteista. Ohjelmistoja ei ole voinut aikaisemmin patentoida, kuten ei musiikkia tai muitakaan teoksia. Ohjelmistopatentit ajavat ainoastaan ohjelmistotalojen etuja, eivät käyttäjien. Lain hyväksymisen jälkeen sitä ei voida enää kumota. Aika vastustaa ohjelmistopatentteja on nyt.

Tärkein ohjelmistoista saatava etu ei ole ohjelmistoyritysten tulot, vaan ne palvelut, joita ohjelmistot tuovat käyttäjille. Vapaat ohjelmistot palvelevat meitä kaikkia, mutta ne myös rikkonevat useita patentteja. Valitettavasti yhteisomistuksellisen ohjelmistokokoelman puolustaminen ei ole minkään yrityksen etu.

Patentteja voi rikkoa tietämättään, sillä patentit ovat salaisia ennen hyväksyntää, vaikkakin niiden perusteella voidaan jo esittää vaatimuksia. Patenteilla voidaan estää kilpailua uhkaamalla oikeustoimilla. Patenttimassojen haltijat voivat neuvotella keskinäisiä sopimuksia vaihtamalla patenttioikeuksia. Pienillä yrityksillä ja yksityishenkilöillä ei ole tämänkaltaisia mahdollisuuksia. Tämä aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Linuxin tapauksessa tämä mahdollistaa kanteet sen kehittäjiä vastaan, joka saattaa jäädyttää koko yleishyödyllisen hankkeen.

Väärin perustein myönnetyt ohjelmistopatentit ovat suuri ongelma, koska ne voivat kattaa useita ennalta arvaamattomia ohjelmaideoita. Hyväksyttyjen ohjelmistopatenttien etsiminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta, koska saman ohjelmistoidean voi ilmaista useilla tavoilla.

Mikäli patenteilla ei voisi haastaa oikeuteen, miksi ohjelmistotalot haluaisivat niitä? Lain muuttuessa patenttien haltijat voivat haastaa oikeuteen lähes jokaisen kilpailijansa. Ohjelmistopatentit palvelevat ohjelmistotaloja, mutta ajavat niiden pienet kilpailijat vararikkoon. Miksi EU ei vastusta ohjelmistopatentteja, vaikka ne kaventavat kilpailua, vähentävät vaihtoehtoja ja lisäävät käyttäjien kuluja?


Troy Korjuslommi ja Petri Koistinen
PLUG, Porvoo Linux User Group
http://www.plug.fi/

Tätä kannanottoa saa jakaa ja julkaista vapaasti.


Lisätietoja ohjelmistopatenteista:
Esimerkkejä olemassaolevista ohjelmistopatentteista. Kauhistuttavaa luettavaa.
FFII
http://netrik.sf.net/swpatents.html
http://wiki.ael.be/index.php/InfoStands
EFFI Suomalaista patentti tietoa
EFFI avoin kirje patenteista
FLUG:in ja FUUG:in yhteinen lausunto patenteista
[ PLUG Suomi | PLUG Svenska | PLUG English ]