PLUG, Maj 07, 2003    Tillbaka

Vi undersökte en aning Linux From Scratch projektet. Första addressen: http://homepage.ntlworld.com/zarniwhoop/ så där finns en link "Linux from scratch book" (PDF), och i dess innehållsförteckning finns: "Prerequisites: " där det finns en link till "Software building HOWTO". http://www.tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html

Den första "Prerequisite" som vi gick igenom var "make". Som exempel skrev vi en Makefile och några test filer. I SGI finns ingen fungerande gcc så vi hamna och fuska en aning. När man kör makefilen, så ser det ändå ut som om man skulle kompilera programmet.

Source filerna är: test.c, test2.c samt test3.c. Vidare har vi en include file test.h. Nedan finns Makefilen och ifrågavarande filerna.


Makefile
test.h
test.c
test2.c
test3.c

make ser på tiden som använts så följande fungerar:

make
touch test.h
make

Utskrivning sker enligt:
sgi# make
gcc -o test.o test.c
gcc -o test2.o test2.c
gcc -o test3.o test3.c
gcc -o test test.o test2.o test3.o


sgi# touch test.h
sgi# make
gcc -o test2.o test2.c
gcc -o test3.o test3.c
gcc -o test test.o test2.o test3.o

Fundera över hur det fungerar och finns det frågor så kom gärna till möten, så undersöker vi mera. Det verkar åtminsione vara klart för de som var närvarande.