Kotipalvelin tiedostoja / filer för hemserver / home server files

FI
Nämä tiedostot kuuluvat koti palvelimeen joka ottaa yhteyden Internetiin ppp:llä Soneran yhteydellä. Serveri palvelee sitten reitittimenä käyttäen masquerading:iä muiden verkossa olevien (lähinnä Windows) koneiden reititystä varten. Serverissä on myös samba, jonka avulla muut verkossa olevat koneet voivat käyttää tähän koneeseen kytkettyä tulostinta. Alla olevat tiedostot toteuttavat tarvittavat asetukset. Älä valita jos käytät niitä ja ne tuhoavat koneesi.
SE
Dessa filer hör till en hemserver som med ppp tar kontakt till Internet via Sonera. Servern fungerar sedan som router, och använder masquerading för routing av andra maskiner (närmast Windows) inkopplade på nätet. Där finns även samba på servern, som tillåter andra maskiner på nätet att använda en skrivare som finns på Linux servern. Filerna nedan gör de nödvändiga inställningarna. Varning, klaga inte på oss om dessa filer förstör din maskin, du gör allt på eget ansvar.
EN
These files are for a small home router which establishes a connection to the Internet using PPP on Sonera. The server then routes traffic for all machines on the local network, using masquerading. Other machines on the network are primarily Windows machines. There is also Samba on the server, which allows other machines on the network to use a printer attached to the Linux server. The files below enable the above to happen. Use at your own risk. Don't complain if your system is destroyed by using these files.
/root/bin/ppp-enable PPP Käynnistys
/root/bin/ppp-off PPP sammutus
/etc/ppp/chat-script (apu ohjelma)
/root/bin/ppp-on (apu ohjelma)
/root/bin/routing (apu ohjelma)